Categorieën
Klimat Kompaniet UF

Klimatet

Träd och växter är viktiga!

 • En hektar skog absorberar 300.000 kg CO2 på ett år. Ett genomsnittligt hushåll släpper ut cirka 10.000 kg CO2 per år.
 • 100.000 träd ger 1.300.000 ton syre.
 • Ett genomsnittligt träd ger tillräckligt med syre för fyra personer per år.
 • 50% mindre luftkonditionering behövs om det finns träd runt en byggnad.
 • Det är genomsnitt 8°C svalare under ett träd.
 • Ett vuxen träd kan lagra upp till 8.000 liter vatten.
 • Ett stort träd samlar 45 sopsäckar med damm på ett år
 • Träd är bra för den biologiska mångfalden.
 • Människor är gladare och friskare i en grön miljö.

Dagliga vanor

 • Äta mer vegetariskt.
 • Äta mer lokala produkter.
 • Resa mer kollektivt.
 • Cykla mer.
 • Välja miljömärkt el i hemmet.
 • Dusch mindre lång.
 • Skruva ner uppvärmningen en grad.
 • Ta flyget mer sällan.