Categorieën
Konst

Utställningsvillkor

Södvik Bygata 3, 38770 Löttorp

Konstnären kan ställa ut material/konst (inne och ute) tillsammans med Robby eller Suzanne. Det är helt gratis.
Konstnären tar full ansvar för försäljning, försäkring o.s.v. av utställt material/konst.

För att klargöra:
Robby, Suzanne, Levi, Remi och Gamla Stationen KB tar inget ansvar för utställt material/konst och vi levererar ingen tjänst för konstnären/utställaren.

Försäkringar
Konstnären/utställaren ansvarar fullt för försäkring och skydd av egna tillhörigheter och utställt material.

Hängning mm
Uppsättning och nedtagning, frakt till och från Södvik Bygata 3, ombesörjes av utställaren/konstnären.

Försäljning
Försäljning sker av konstnären själv och är hans eller hennes ansvar.

Uppsägning
Uppsägning kan ske direkt. Ingen uppsägningstid gäller.

Om du ställa ut konst/material hos
Södvik Bygata 3, 38770 Löttorp
har du läst den här villkoren och vet du att du själv är fullt ansvarig för försäljning, förlust, skada o.s.v. av ditt utställda material/ konst.