Fastighetsservice

‘Vi tar hand om det du älskar’

Tjänster
(220 kr per timme inklusive moms, efter 50% RUT avdrag)
Extra kostnader kan tillkomma t.ex. resekostnader, faktureringskostnader.

 • Nyckelöverlämning
 • Guida gästerna runt och kontrollera efter uthyrning
 • Städning
 • Tvätta sängkläder och linne
 • Fixa små problem
 • Göra huset redo inför vår och vinter (vintertillsyn)
 • Regelbundna kontroller
 • m.m.
Suzanne van den Hout

Trädgårdstjänst

 • Anläggning/plantering
 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Beskärning
 • Lövkrattning
 • Röjning av buskar
 • m.m.