Categorieën
Trädgårdstjänst

Trädgårdstjänst

Oroa dig inte mer för din trädgård!

  • Gräsklippning
  • Beskärning
  • Lövkrattning
  • Bevattning
  • Plantering
  • Röjning av buskar
  • Snöröjning

Ring oss så att du kan ha semester!
Telefonnummer: 076-3072155

Pris: 220 kr per timmar, inklusive moms, efter 50% RUT-avdrag
Extra kostnader kan tillkomma t.ex. resekostnader, maskinkostnader, faktureringskostnader.